Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup IT techniky pro FF OU 2-2021
Odesílatel Sára Bedrunková
Organizace odesílatele Ostravská univerzita [IČO: 61988987]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 12:09:19
Číslo jednací ve SpSl OU-25023/90-2021
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
v příloze zasílám výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. příloh k výše uvedené veřejné zakázce.
S pozdravem
Sára Bedrunková


Přílohy
- 23-1 Výzva_ZD_IT technika_sign.pdf (536.97 KB)
- 23-1 Výzva_ZD_IT technika_fin.docx (179.48 KB)
- 23-1a Příloha č. 1 Technická specifikace_fin.docx (88.74 KB)
- 23-1b Příloha č. 2_Nabídkový list.XLSX (14.98 KB)