Veřejná zakázka: Dodávka síťových prvků pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1658
Systémové číslo: P21V00000095
Evidenční číslo zadavatele: 31/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-32700/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021965
Datum zahájení: 17.06.2021
Nabídku podat do: 22.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka síťových prvků pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťových prvků pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci OP VVV s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

Výčet požadovaného plnění včetně specifikace s požadovanými minimálními parametry je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dodávka všech požadovaných prvků, doprava předmětu plnění na místo plnění, montáž a předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Veškeré další požadavky jsou součástí specifikace ke každé části veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 554 348 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy