Veřejná zakázka: Část 5: Peptidy a proteiny II

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1879
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5: Peptidy a proteiny II

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu (Peptidy a proteiny II) pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868.


Předpokládaná hodnota

  • 61 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky