Veřejná zakázka: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1874
Systémové číslo: P22V00000107
Evidenční číslo zadavatele: 29/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-28487/90-2022
Datum zahájení: 21.04.2022
Nabídku podat do: 05.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity rámci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvy:
• Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868,
• Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440,
• Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii s reg. č. CZ.01.1.01./0.0/0.0/17_049/0008441.

Součástí dodávky je doprava a vynáška spotřebního materiálu na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Doba exspirace nabízeného zboží musí být minimálně 6 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 008 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy