Veřejná zakázka: Část 6: Izolace nukleových kyselin

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1880
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 6: Izolace nukleových kyselin

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu (Izolace nukleových kyselin) pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.


Předpokládaná hodnota

  • 247 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky