Veřejná zakázka: Část 1: Cvičební pomůcky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1953
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka cvičebních pomůcek pro LF OU 2

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Cvičební pomůcky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cvičebních pomůcek pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366 dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 278 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky