Veřejná zakázka: Dodávka cvičebních pomůcek pro LF OU 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1951
Systémové číslo: P22V00000184
Evidenční číslo zadavatele: 42/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-78660/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-029364
Datum zahájení: 25.07.2022
Nabídku podat do: 30.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka cvičebních pomůcek pro LF OU 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cvičebních pomůcek pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Výčet požadovaných cvičebních pomůcek včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava pomůcek na místo plnění, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy, zabezpečení záručního servisu (preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů). Požadované doklady a dokumenty musí být předloženy v českém jazyce.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů p ožadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace Technické specifikaci předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace nabízeného předmětu plnění musí být předložena v českém jazyce. V případě, že bude tato specifikace předložena v anglickém jazyce, bude současně doplněna překladem do českého jazyka minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 356 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy