Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávky kancelářské výpočetní techniky 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1985
Systémové číslo: P22V00000218
Evidenční číslo zadavatele: 55/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-109894/90-2022
Datum zahájení: 19.09.2022
Nabídku podat do: 30.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávky kancelářské výpočetní techniky 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářské výpočetní techniky a jejich periferií na základě rámcové dohody s konkrétně vymezenými podmínkami plnění po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu 1 997 000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Technická specifikace produktů, které budou předmětem plnění jednotlivých dodávek zadávaných na základě rámcové dohody, je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Tato technická specifikace, kterou dodavatel v rámci předložení nabídky doplní o skutečné parametry nabízeného zboží, bude současně Přílohou č. 1 návrhu rámcové dohody o dodávkách kancelářské výpočetní techniky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářské výpočetní techniky včetně jeho periferií definované rámcovou dohodou dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 997 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků