Veřejná zakázka: Část 4: Chemické výrobky - soupravy pro DNA, RNA izolaci

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2102
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: Chemické výrobky - soupravy pro DNA, RNA izolaci
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky chemických výrobků - souprav pro DNA, RNA izolaci pro vědeckovýzkumnou činnost pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 31.12.2024.


Předpokládaná hodnota

  • 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky