Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2096
Systémové číslo: P23V00000067
Evidenční číslo zadavatele: 17/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-17947/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-011978
Datum zahájení: 23.03.2023
Nabídku podat do: 20.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu – speciálních chemikálií pro vědeckovýzkumnou činnost pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu do 31.12.2024.

Specifikace spotřebního materiálu – speciálních chemikálií a jejich předpokládaný množstevní odběr po dobu do 31.12.2024 je uveden v Příloze č. 1 – Specifikace spotřebního materiálu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku částečně financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868.

Finanční prostředky na veřejnou zakázku bude možné čerpat i v rámci dalších dosud neschválených projektů, jejichž operační programy a názvy budou upřesněny v jednotlivých objednávkách vystavovaných na základě rámcové dohody.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy