Veřejná zakázka: Dodávka IT vybavení pro PřF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2192
Systémové číslo: P23V00000165
Evidenční číslo zadavatele: 73/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-129963/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051589
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 13.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka IT vybavení pro PřF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení do IT laboratoří a Ph.D. laboratoře pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022, specifický cíl A3 a B dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 318 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Přírodovědecká fakulta

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy