Veřejná zakázka: Část 2: Dodávka IT vybavení SC-B

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2198
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka IT vybavení pro PřF

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Dodávka IT vybavení SC-B

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení SC-B do IT laboratoří a Ph.D. laboratoře pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022, specifický cíl A3 a B dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 1 405 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky