Veřejná zakázka: Část 3: Laboratorní plasty C

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2222
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: Laboratorní plasty C
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních plastů C. Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu LERCO dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí a to do 31.12.2027. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden pro každou část zvlášť v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. Zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat formou zaslání písemné objednávky zadavatele. Objednávka bude vítězným dodavatelem vždy potvrzena nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení, viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č. 1.


Předpokládaná hodnota

  • 230 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky