Veřejná zakázka: Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2219
Systémové číslo: P24V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 77/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-2768/90-2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-005170
Datum zahájení: 25.01.2024
Nabídku podat do: 28.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu (laboratorních plastů). Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu LERCO dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí a to do 31.12.2027. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden pro každou část zvlášť v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. Zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat formou zaslání písemné objednávky zadavatele. Objednávka bude vítězným dodavatelem vždy potvrzena nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení, viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č. 1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 110 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Rektorát

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy