Veřejná zakázka: Nákup IT vybavení 010-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2287
Systémové číslo: P24V00000074
Evidenční číslo zadavatele: 29/90162/VZ/2024
Spisová značka: OU-38439/90-2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro OU
Datum zahájení: 26.04.2024
Nabídku podat do: 07.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup IT vybavení 010-2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro Ostravskou univerzitu. Výčet požadovaného IT vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 2 – Technické specifikaci.

Zadavatel nepožaduje po dodavateli předložení seznamu konkrétního nabízeného plnění v nabídce. Dodavatel pouze ocení jednotlivé položky v položkovém rozpočtu a podáním nabídky plně a bez výhrad akceptuje splnění všech zadavatelem požadovaných parametrů uvedených v Příloze č. 2 – Technické specifikaci předmětu plnění.

Jedná se o veřejnou zakázku částečně financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem s názvem Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 451 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Rektorát

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky