Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro OU

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000170
Spisová značka: OU-131505/90-2023
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-052739
Datum otevření: 20.11.2023
Datum zavedení: 21.12.2023 13:00
Datum ukončení: 31.12.2027 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro OU
 • Druh zakázek v DNS: Dodávky
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávka IT vybavení definovaného CPV kódy uvedenými v čl. 3.2. této zadávací dokumentace.

  Součástí dodávek v rámci jednotlivých zadávaných veřejných zakázek může být i montáž, uvedení do provozu v místě plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

  Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.

  Dílčí veřejné zakázky mohou být financovány z Operačních programů financovaných z prostředků EU. Tato skutečnost bude uvedena v zadávací dokumentaci dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 25 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS