Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka síťových prvků infrastruktury OU
podlimitní Zadáno 23.06.2020 13.07.2020 10:00
Nákup ICT vybavení pro OU
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 23.07.2020 10:00
Nákup laboratorních enzymů pro PřF
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 07.07.2020 10:00
Dodávka spotřebního materiálu - pro 3D tiskárnu II
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 30.06.2020 10:00
Nákup laboratorních chemikálií pro PřF
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 09.06.2020 10:00
Nákup laboratorních plastů pro PřF OU
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2020 20.05.2020 10:00
Tisky bulletinů pro Rektorát OU
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 21.02.2020 10:00
Zajištění zahraniční stáže v Bulharsku
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 24.01.2020 10:00
Nákup ICT vybavení pro CE IT4I - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Nákup AV techniky pro PdF 7_2019 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 17.12.2019 10:00
Biochemicko-imunologické rozbory pro výzkumný program č. 1
nadlimitní Zadáno 18.10.2019 18.11.2019 11:00
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU
podlimitní Zadáno 14.10.2019 22.11.2019 10:00
Dodávka robotických výukových pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 23.10.2019 10:00
Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava III
nadlimitní Zadáno 30.09.2019 05.11.2019 10:00
Propagační předměty pro projekty OP VVV
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 16.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016