Veřejná zakázka: Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2167
Systémové číslo: P23V00000139
Evidenční číslo zadavatele: 49/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-119658/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006514
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 12.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a podpora 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu MŠMT, Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT-16610/2022.

Předmět veřejné zakázky se skládá z:
- tvorby 3D scény – Virtuální nemocnice a jednotlivé scény,
- tvorby výukových scénářů,
- online webové verze vč. administrativního prostředí (provozovaná v cloudu),
- virtuální reality
- augmentované reality,
- podpůrný software pro web,
- licence či podlicence k podpůrnému software,
- provoz, záruka a podpora software po dobu 5 let
(dále jen „software“)

Software je specifikován ve Smlouvě o dílo, jež tvoří Přílohu č. 4. Licenční/servisní smlouva k části software a servisní podporu software upravuje Licenční smlouva a smlouva o servisní podpoře, jež tvoří Přílohu č. 5.

Software bude zahrnovat jednotlivé scény, a ty dále budou obsahovat dílčí interaktivní scénáře. Dostupnost virtuální nemocnice a všech 3D scén bude skrze technologii virtuální reality (VR), jednotlivé modely zařízení budou dostupné skrze aplikaci augmentované reality (AR) a celé nemocnice včetně scénářů bude rovněž dostupná z prostředí webového prohlížeče, jak pro individuální, tak také skupinovou výuku.

Součástí nabídky bude mj.: (i) doplněná Příloha č. 2, část a) v části Řešení obsahu a Řešení provozních podmínek, kde účastník uvede minimální požadavky na hardware a (ii) doplněná Příloha č. 2b – Technické požadavky.

Parametry nabízeného řešení musí být svou kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace musí být předložena v českém jazyce. V případě, že bude tato specifikace předložena v anglickém jazyce, bude současně doplněna překladem do českého jazyka minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Dodávka software je rozdělena do 4 etap a je dále definována technickými a obchodními podmínkami uvedenými v přílohách této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 504 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Lékařská fakulta

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky