Veřejná zakázka: Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1 – II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1328
Systémové číslo: P19V00000075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019562
Datum zahájení: 11.06.2019
Nabídku podat do: 12.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1 – II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto služeb:
1) zajištění osobních dat o zdravotním stavu a dotazníkových dat účastníků kohortové studie středního věku (4 000 účastníků)
2) zajištění odběru vzorků žilní krve u části účastníků kohortové studie středního věku (400 účastníků)
3) zajištění anonymizovaných dat o zdravotním stavu účastníků studie případů a kontrol středního věku (70 000 účastníků)
4) zajištění součinnosti při sběru dotazníkových dat účastníků kohortové studie matek a dětí (600 matek)
5) činnosti související se sběrem, správou a předáním získaných dat (příprava elektronické formy dotazníku, příprava webového rozhraní, příprava datového rozhraní a předání dat)
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Tyto služby souvisí se zajištěním dat pro zařazení do výzkumu vlivu nepříznivých účinků environmentálních faktorů (znečištění ovzduší), životního stylu a socioekonomických faktorů na zdraví osob žijících v průmyslově zatížené oblasti České republiky. Tento výzkum je prováděn v Centru epidemiologického výzkumu na Lékařské fakultě Ostravské Univerzity v letech 2018 až 2022 v rámci výzkumného programu 1 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky