Veřejná zakázka: Nákup síťových zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1856
Systémové číslo: P22V00000088
Evidenční číslo zadavatele: 13/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-22984/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010751
Datum zahájení: 22.03.2022
Nabídku podat do: 28.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup síťových zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup switchů a Wi-Fi AP specifikovaných v technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zařízení na místo plnění, montáž AP a propojení se zásuvkou, veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů, oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh, garantovaná záruka přímo od výrobce zařízení, zajištění (on-line) technické podpory výrobce prostřednictvím dodavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 577 978 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků