Veřejná zakázka: OU – Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1909
Systémové číslo: P22V00000142
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022124
Datum zahájení: 07.06.2022
Nabídku podat do: 08.08.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OU – Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „OU – Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava“ (dále jen „dílo“). Jedná se o akci programového financování MŠMT registrovanou pod identifikačním číslem 133D22N000002. Předmětem díla je celková rekonstrukce budovy Filosofické fakulty, v rámci provedení díla dojde k vnitřním stavebním úpravám kancelářských prostor, učeben a přednáškových sálů, rekonstrukci hlavního vstupu z ul. Čs. Legií, renovaci hlavního schodiště, vybudování nových strojoven VZT jednotek v půdních prostorách, kompletní opravě toalet včetně rozvodů, zavedení nového kabelového rozvodu NN a k dalším souvisejícím stavebním úpravám. Hlavní dispozice budovy bude zachována, avšak dojde k umístění studijního oddělení v 1. NP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 146 725 602 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků