Veřejná zakázka: Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2132
Systémové číslo: P23V00000103
Evidenční číslo zadavatele: 35/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-52155/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-020025
Datum zahájení: 12.05.2023
Nabídku podat do: 14.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 3
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) Simulační centrum "Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366.

Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 116 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy