Veřejná zakázka: Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2169
Systémové číslo: P23V00000141
Evidenční číslo zadavatele: 51/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-124190/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-048638
Datum zahájení: 26.10.2023
Nabídku podat do: 07.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 24 měsíců.

Seznam, specifikace hygienických a čistících prostředků a jejich předpokládaný (orientační) množstevní odběr po dobu 24 měsíců, je uveden v Příloze č. 1 – Seznam a specifikace hygienických a čistících prostředků, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky hygienických a čistících prostředků dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek (viz Příloha č. 4 – Rámcová dohoda) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže.

Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat formou zaslání písemné objednávky zadavatele - viz Příloha č. 4 – Rámcová dohoda (dále jen „rámcová dohoda“).

Součástí nabídky musí být bezpečnostní či technické listy k výrobkům uvedených v Příloze č. 1 (vyjma položek č. 22-26 a položek č. 82-86) dle platných právních předpisů pro uvádění výrobků na trh v ČR (tj. zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění jednotlivých dodávek, balné jednotlivých dodávek a součinnost při naplnění položek v interním elektronickém katalogu zadavatele.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Rektorát

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky