Veřejná zakázka: Dodávka IT techniky 3 pro NPO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2186
Systémové číslo: P23V00000158
Evidenční číslo zadavatele: 59/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-128424/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050445
Datum zahájení: 03.11.2023
Nabídku podat do: 07.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka IT techniky 3 pro NPO
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky pro provozní jednotky Ostravské univerzity: Fakultu umění, Pedagogickou fakultu a Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Výčet požadované IT techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění pro FU, PdF a LF (dále jen „Příloha č. 1“) této zadávací dokumentace.
Příloha č. 1 této zadávací dokumentace je rozdělena do třech samostatných příloh podle části plnění připadajících jednotlivým provozním jednotkám.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. projektu NPO_OSU_MSMT – 16610/2022, specifický cíl A1 a A4.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, záručních listin, licenčních ujednání apod.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, Příloze č. 1, formuláři Nabídka a v obchodních podmínkách.

Uvedená provozní jednotka (dále jen „zadavatel“) je centrálním zadavatelem podle § 9 zákona a dle Opatření rektora č. 221/2023 o postupu při zadávání veřejných zakázek. V rámci tohoto centralizovaného zadání jedna z provozních jednotek pořizuje plnění veřejné zakázky jak pro sebe, tak pro ostatní zúčastněné jednotky či jednotku. Ostatními zúčastněnými provozními jednotkami jsou ve smyslu ust. § 4 odst. 9 zákona Fakulta umění, Pedagogická fakulta a Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 259 950 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Fakulta umění

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky