Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka instrumentária pro stomatologii LF OU I.
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 26.03.2024 10:00
Dodávka AV techniky - NPO SC A4 PdF
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 19.03.2024 10:00
Nákup samojistících zařízení s příslušenstvím pro PdF OU
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2024 28.02.2024 10:00
Dodávka IT vybavení pro Infra Ph.D. II.
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 20.03.2024 10:00
Dodávka modelů a výukových pomůcek pro stomatologii LF OU II.
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2024 02.04.2024 10:00
Nákup zařízení pro zátěžové spiroergometrické testování vč. příslušenství
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 03.04.2024 10:00
Dodávka přístrojového vybavení pro stomatologii LF OU I.
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 13.03.2024 10:00
Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice 2
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 12.03.2024 10:00
Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty
nadlimitní Hodnocení 25.01.2024 28.02.2024 10:00
Dodávka AV techniky pro Infra Ph.D. II.
nadlimitní Hodnocení 24.01.2024 29.02.2024 10:00
Nákup sportovního vybavení pro PdF OU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2024 06.02.2024 10:00
Dodávka laseru pro upgrade spektrálního cytometru
nadlimitní Hodnocení 23.01.2024 23.02.2024 10:00
KJO – rekonstrukce sociálních zařízení blok B - sever
podlimitní Vyhodnoceno 10.01.2024 26.01.2024 10:00
Dodávka humanoidního robota vč. příslušenství pro LF OU
podlimitní Hodnocení 03.01.2024 30.01.2024 10:00
Automatizovaný sběr behaviorálních dat, správa a analýza dat a technologické řešení pro VP4 projektu LERCO
nadlimitní Hodnocení 18.12.2023 24.01.2024 09:00
všechny zakázky