Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka EMG Holteru s videozáznamem
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2018 11.06.2018 09:00
Dodávka výpočetního klastru pro kvantově-mechanické výpočty
podlimitní Příjem nabídek 21.05.2018 07.06.2018 09:00
Dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2018 25.06.2018 09:00
Dechové hudební nástroje
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2018 06.06.2018 10:00
Dodávka robotických výukových pomůcek
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2018 23.05.2018 10:00
Zajištění výjezdního workshopu IV.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2018 16.05.2018 10:00
Dodávka analytické instrumentace pro Ostravskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu
podlimitní Hodnocení 25.04.2018 15.05.2018 08:30
Dodávka kostního denzitometru (DXA)
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 29.05.2018 10:00
Dodávka sorpčního analyzátoru
podlimitní Vyhodnoceno 11.04.2018 30.04.2018 10:00
Dodávka interiéru - OU Fr. Šrámek, oprava 1. a 2. NP budovy SA
podlimitní Vyhodnoceno 10.04.2018 27.04.2018 10:00
Dodávka magnetické rezonance
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2018 29.05.2018 10:00
Dodávka vybavení biomechanické laboratoře a systému optoelektronické stereofotogrammetrie
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2018 16.04.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2018 04.04.2018 10:00
Nákup koncertních klávesových hudebních nástrojů
nadlimitní Hodnocení 22.02.2018 11.04.2018 10:00
Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity
nadlimitní Hodnocení 19.02.2018 03.04.2018 10:00
všechny zakázky