Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka AVT vybavení pro FF OU 1-2023
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 27.06.2023 10:00
Dodávka IT vybavení pro FF OU 1-2023
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 27.06.2023 10:00
Dodávka audiovizuální techniky - Mobilní systém pro simulaci pro LF OU
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2023 20.06.2023 10:00
Dodávka drobné zdravotnické techniky a dalšího zdravotnického vybavení 3
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2023 14.06.2023 10:00
Dodávka datového úložiště - NAS pro LF OU
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2023 14.06.2023 10:00
Dodávka laparoskopického simulátoru pro LF OU
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2023 13.06.2023 10:00
Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu pro LF OU 4
nadlimitní Příjem nabídek 04.05.2023 06.06.2023 10:00
Dodávka IT techniky 2 NPO
nadlimitní Hodnocení 26.04.2023 31.05.2023 10:00
Nákup datacentrových a přístupových switchů
nadlimitní Hodnocení 24.04.2023 02.06.2023 10:00
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu pro LF OU - speciální chemikálie
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2023 20.04.2023 10:00
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 23.02.2023 05.05.2023 10:00
Dodávka instrumentária pro LF OU II./2
nadlimitní Hodnocení 23.02.2023 28.04.2023 10:00
Dodávka systému virtuální/hybridní reality pro simulační medicínu LF OU
nadlimitní Vyhodnoceno 14.02.2023 12.04.2023 10:00
Komplexní dodávka 3D interaktivního modelu Virtuální nemocnice
nadlimitní Vyhodnoceno 24.01.2023 02.03.2023 10:00
Stavební úpravy objektu ZW - děkanát v areálu lékařské fakulty 2
podlimitní Vyhodnoceno 26.10.2022 01.02.2023 10:00
všechny zakázky