Veřejné zakázky Ostravské univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Ostravská univerzita
IČO: 61988987
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka klavíru pro výuku na Katedře hudební výchovy PdF OU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 04.10.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářské výpočetní techniky 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 30.09.2022 10:00
Nákup a instalace části telefonní sítě Ostravské univerzity pro budovy L+M
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2022 27.09.2022 10:00
Stěhování magnetické rezonance MAGNETOM SEMPRA včetně dodávky a montáže kabiny pro danou magnetickou rezonanci
podlimitní Příjem nabídek 09.09.2022 27.09.2022 10:00
Nákup diskového pole
podlimitní Příjem nabídek 09.09.2022 05.10.2022 10:00
Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu pro LF II
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2022 12.10.2022 09:00
OU - Stavební úpravy budovy E, Čs. Legií 9, Ostrava
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2022 11.10.2022 13:00
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – speciální výrobky z plastu
podlimitní Hodnocení 08.08.2022 06.09.2022 10:00
Dodávka cvičebních pomůcek pro LF OU 2
nadlimitní Hodnocení 25.07.2022 30.08.2022 10:00
Dodávka instrumentária pro LF OU
nadlimitní Hodnocení 21.07.2022 30.08.2022 10:00
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
nadlimitní Hodnocení 13.07.2022 21.09.2022 10:00
Dodávka gymnastického vybavení nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví
podlimitní Hodnocení 23.06.2022 19.07.2022 09:00
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
nadlimitní Vyhodnoceno 16.06.2022 16.08.2022 10:00
Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu KJO, ul. Kranichova 8, Ostrava – Slezská Ostrava“
nadlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 15.07.2022 10:00
OU – areál Fr. Šrámka, přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové trafostanice
podlimitní Vyhodnoceno 17.01.2022 23.03.2022 10:00
všechny zakázky