Veřejná zakázka: Dispečerský systém pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1670
Systémové číslo: P21V00000107
Evidenční číslo zadavatele: 33/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-37219/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026413
Datum zahájení: 21.07.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dispečerský systém pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dispečerského systému, tedy simulovaného prostředí sestávajícího z potřebného HW, informačního systému operačního řízení ZZS, integrovaných prostředků radiové komunikace, telefonního systému a vybavení posádky pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Cílem je vytvořit pracoviště co nejvěrněji simulující činnosti operačního střediska vč. navázaných technologií a spolupráce s posádkou ZZS v terénu, tedy simulované pracoviště posádky dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Dodaný systém musí odpovídat přiložené specifikaci a musí podporovat veškeré procesy operačního řízení ZZS, stejně jako by šlo o systém pro ostrý provoz ZZS, jako je příjem tísňových výzev a datových zpráv, podporu odborné přednemocniční neodkladné péče, setkávacího systému, PPNP, TANR, TAPP, systém First responder v simulovaném režimu apod. Systém zdravotnické dokumentace (ZD) musí umět zpracovat položky minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 – Sdílené číselníky a přenášená data mezi systémem OŘ a ZD a sdílet uvedené číselníky.

Před předáním dispečerského systému proběhne testovací provoz v délce deseti pracovních dnů.

Účastník ve své nabídce předloží harmonogram realizace dodávky a zapojení předmětu plnění, kde budou definovány hlavní fáze realizace projektu, kritické milníky, odpovědné osoby, případně subjekty.

Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava dispečerského systému na místo plnění vč. vykládky, manipulace, kompletní montáže a ustavení na místo určené zadavatelem, uvedení zařízení a všech jeho součástí do plnohodnotného provozu, zaškolení pověřených pracovníků, popis funkčnosti zařízení a systémů z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel schopen práce s předmětem plnění (pokud je předmět plnění integrován s jiným systémem, bude dokumentace obsahovat i popis napojení předmětu plnění na další systém v rozsahu nezbytném z hlediska práce uživatele), popis předmětu plnění z hlediska jeho zapojení do stávající infrastruktury a informačního systému (rozhraní a služby) včetně popisu jeho správy a údržby a popis administrativních úloh a možných nastavení systému. Všechny uvedené doklady musí být v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 728 065 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky