Veřejná zakázka: KJO – rekonstrukce sociálních zařízení blok B - sever

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 2213
Systémové číslo: P23V00000187
Evidenční číslo zadavatele: 76/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-137372/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.01.2024
Nabídku podat do: 26.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KJO – rekonstrukce sociálních zařízení blok B - sever
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení v budově Vysokoškolských kolejí Jana Opletala Ostravské univerzity, Kranichova 1433/8, Ostrava – Slezská Ostrava, pozemek parc. č. 2235.
Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy hygienického zázemí vysokoškolských kolejí Ostravské univerzity. Architektonické řešení se rekonstrukcí nezmění.

Stávající hygienické zázemí tvoří vstupní chodba, ze které je přístupná umývárna a toalety. V umývárně je zvýšená podlaha, která je vyspádována do podlahové vpusti; 3 sprchy vzájemně oddělené zděnými příčkami a 9 umyvadel. Na toaletách je 5 kabinek ze zděných příček, ve 4 se nachází splachovací záchody, v jedné kabince jsou úklidové místnosti.

Rekonstrukcí nedojde ke změně užívání. Do vnějšího vzhledu budovy nebude zasahováno. Budou provedeny nové podlahy a obklady stěn, stávající zděné příčky kabinek a sprch budou nahrazeny systémovými montovanými kabinkami, dojde k výměně zařizovacích předmětů.

Součástí zhotovení stavby je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Zadavatel současně uvádí, že tato veřejná zakázka je první část plánované rekonstrukce celkového objektu kolejí.

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení rekonstrukce „KJO – Rekonstrukce sociálního zařízení blok B - sever“ zhotovitele ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., IČ 25368931, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, datum: 10/2023, číslo zakázky 1.23.112, jež je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tato část zadávací dokumentace je vypracována osobou odlišnou od zadavatele ve smyslu ust. § 36 odst. 4 zákona.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Rektorát

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy