Veřejná zakázka: Dodávka spektrometrů a analyzátorů pro Infra Ph.D.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2161
Systémové číslo: P23V00000133
Evidenční číslo zadavatele: 47/90162/VZ/2023
Spisová značka: OU-111194/90-2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-053093
Datum zahájení: 10.10.2023
Nabídku podat do: 27.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spektrometrů a analyzátorů pro Infra Ph.D.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrometrů a analyzátorů pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Výčet požadovaných přístrojů včetně jejich specifikace je uveden v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění této zadávací dokumentace.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. Podrobná specifikace nabízeného předmětu plnění musí být předložena v českém nebo anglickém jazyce.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, formuláři Nabídka, obchodních podmínkách a v Příloze č.1.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 714 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Samostatná provozní jednotka: Rektorát

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy