Veřejná zakázka: Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1499
Systémové číslo: P20V00000062
Evidenční číslo zadavatele: 39/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-53126/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.07.2020
Nabídku podat do: 02.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 1. NP v budově G – Welcome Centre na ul. Mlýnská 5 v Ostravě v k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc. č. 811/2.
Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu, přičemž stavební úpravy se týkají především konstrukcí doplňkových, tedy nenosných. Tyto konstrukce navíc byly provedeny při rekonstrukci objektu, která proběhla cca před 13 lety. K této rekonstrukci byly poskytnuty podklady, které byly zohledněny v celé PD i u jednotlivých profesí. Z tohoto důvodu nebylo potřeba provádět rozsáhlé stavebně technické a stavebně historické průzkumy. Statické posouzení konstrukcí probíhalo pouze u konstrukcí, kterých se stavební úprava týkala. Statické posouzení je samostatnou částí projektové dokumentace.
Součástí zhotovení stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVA PŘÍZEMÍ BUDOVY G OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, ul. Mlýnská 5, Ostrava“ zpracována Ing. arch. Adamem Weczerkem, IČ: 66178738, Potočná 730/5,
747 21 Kravaře, Atelier: WMA architects, Sady Svobody 4, 746 01 Opava, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy